Presse audiovisuelle

reactie van Eugène Büskens, filosoof

Eugène Büskens van Het Filosofiebedrijf zag Frank Los bezig als filosofische karikaturist en woonde ook zijn lezing bij in de boom.

Filosofie in gewone spreektaal. Filosofie zonder te denken de waarheid in pacht te hebben. Luchtig en vrolijk. Het juk mag van de schouders. Hier een stukje wat Eugène schreef:

Frank’s transformatie

Diogenes
Ik zag Frank daar rondlopen, existentiële vragen stellen tegelijkertijd daar visueel verder vorm aan gevend dat hij mij deed denken aan de griekse filosoof Diogenes, waarvan gezegd wordt dat hij met een lantaarn overdag rondliep en antwoordde op de vraag waarom hij overdag met een aangestoken lantaarn rond liep met: “Ik ben op zoek naar een mens” (de levende Zarathustra). 

filosofiebeurs avant la lettre

De Griekse filosofische traditie van de STOA en de peripatetische school waar de filosofen en burgers elkaar ontmoetten en praatten was eigenlijk al een filosofiebeurs avant la lettre. Bij de ene pilaar stonden de Stoicijnen, elders de Epicureeërs en pal daartussende critici. Aan de overkant de atomisten, de kosmogonen, de kosmologen, waar het het apeiron, de ether, het water, vuur, aarde en lucht hun natuurlijke plek kregen binnen de grenzen van de kosmos van de ringen van vuur.
gordijnen
Oh wat een markt vol frisse ideeën. Diogenes:  “Hier zijn mensen!” Het was een tijd waar de vensters nog geen gordijnen hadden denk ik dan. Het eerste gordijn dat de geest verduisterde dat onze cultuur is binnengedrongen beschrijft Plato in de Phaedon waar Socrates verslag doet van zijn sterven. Maar ja, een staat kan niet meer bevatten dan zij kan bevatten,  Zo is het ook wel weer.
Frank Los met zijn gordijn
Maar goed, zo zag ik Frank die met gevaar voor lijf en leden (zijn kerk is toch verbrand? en herrezen!) de mensen die zich om hem heen verzamelden rond zijn gordijn, woorden, lach en ezel, wees op de dode zinnen die zij kenden maar in de metafoor weer tot spreken bracht. In de metafoor die hij zelf ook was. In deze transformatie ont-dekken wij weer de ruimte waar de vensters altijd openstaan. Het gordijn dat immers een maatpak werd. Wat een dapper man, Oh wat een verrassing!
ruimte maken
Woorden of gedachten als waarheid, werkelijkheid echtheid en diens tegenstellingen heb ik Frank ook niet horen gebruiken. Hij had ze ook niet nodig om de ruimte te maken waar we met plezier kunnen omkijken (Ik moet denken aan een Russisch gezegde: alleen de domme wijzigen hun standpunt nooit), teruglopen met het jasje achteloos over de schouder. Het was ook een mooie warme dag, dan gaat zoiets eerder.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *