Nieuwe invalshoeken

Samenwerking en communicatie gaat beter in een open sfeer. Die open sfeer bewerkstelligen we met begrip en inzicht.

Daarom is het goed om overtuigingen af en toe op de helling te zetten. Daardoor ontstaat een open blik.

Vanuit een andere invalshoek zien we wat eerder niet opviel. Dat geeft gelegenheid om de koers bij te stellen.

Reden genoeg om De Transparante Kerk uit te nodigen.

Op een speelse plek buiten de dagelijkse realiteit ontstaat gelegenheid waarin we uw situatie van alle kanten kunnen bekijken.

Openheid in team

opgelopen spanning
Vandaag ben ik met een team bezig geweest. Het was een klein team. En het barstte er van de opgelopen spanning. Er werd weinig uitgesproken naar elkaar en als er wat uitgesproken werd was dat vooral buiten de ander om. Tja… als dat lang doorgaat knalt zoiets vanzelf uit elkaar. Zonde.

iedereen is ok
Mijn uitgangspunt bij zo’n gesprek is dat iedereen precies goed is zoals hij of zij nu is.  Als je zwakke kanten omdraait zijn ze sterk. Als je sterke kanten omdraait zijn ze zwak. Het is maar hoe je er tegen aan kijkt.

praten vanuit beleving
Naar elkaar wijzen werkt verwijderend. Maar praten vanuit je beleving is heel krachtig. Niemand kan je beleving ontkennen.  Ondertussen stel je anderen wel in staat om je te begrijpen. Omdat niemand je aanvalt is de confrontatie sterker. Er ontstaat geen strijd. Er ontstaat een veilige sfeer.

ontwarren
Wat woorden betreft ben ik dan een pietlut. Als iemand zegt dat hij of zij is gekwetst door een ander verbeter ik dat gelijk. Je kan niet iemand kwetsen met woorden. Maar de pijn die gevoeld is blijft reëel. Door deze verbeteringen haal ik knopen uit elkaar.

elkaar helpen
Als een lid van een team moeite heeft met een bepaalde taak vraag ik hoe de anderen kunnen helpen. Dat nodigt iedereen uit om mee te denken. Het geeft niet als je ergens moeite mee hebt. Het is mooi om hulp te aanvaarden.

duidelijkheid
Er was onduidelijkheid in de taakverdeling en communicatie. We hebben duidelijke grenzen vastgesteld. Ook hebben we overleg ingepland zodat er meer duidelijkheid komt in de gang van zaken.

evaluatie
Volgens mij is het onweer eruit. Het meeste hartezeer is op tafel gelegd. Volgens mij zijn er krachtige besluiten genomen waardoor duidelijkheid is geschapen.  We zijn er vier uur mee bezig geweest. Over een maand gaan we de voortgang evalueren. Ik ben benieuwd!

 

Flexibiliteit in je organisatie

Structuur kan de gang van zaken gemakkelijker maken. De handelswijze staat al vast. Dus je hoeft niet elke keer na te denken over hoe je iets zal aanpakken.

Gaandeweg sluipen er steeds meer structuren en gewoonten je organisatie binnen. Omdat het zo geleidelijk gaat heb je het nauwelijks in de gaten. Dat heeft zo zijn voordelen. Maar op een gegeven moment kan het belemmerend gaan werken.

Een ander effect van structuren is dat je organisatie er minder soepel van wordt. Als je gewoonten volgt staat al gauw je blik op oneindig en je verstand op nul. Er wordt gedaan wat er te doen valt zonder al te veel om je heen te kijken.  In het uiterste geval wordt je organisatie star en bureaucratisch.

Daarom is het zinvol om van tijd tot tijd de structuren onder de loep te nemen. Af en  toe is het gewoon goed om een frisse wind door de organisatie te laten waaien.

In De Transparante Kerk zorgen we voor die frisse wind. We zetten de Transparante Kerk naast het gebouw en trekken in twijfel wat er in twijfel te trekken valt. Door dit nieuwe licht op de zaak brengen we beweging in wat vast zat. We maken bewust wat onbewust is geworden. En we  maken van uitroeptekens weer vraagtekens. Want als je eenmaal voor een methode hebt gekozen hoeft dat nog niet te betekenen dat dit de enige juiste is.

Bewust blijven is datgene wat zorgt voor flexibiliteit in je organisatie.

Als je tegen ECHTE heilige huisjes schopt blijven ze staan

Het barst van de heilige huisjes. Maar een boel van die huisjes zijn zo heilig niet. Deze “valse” heilige huisjes zitten meestal alleen maar in de weg.

Gelukkig kun je ze gemakkelijk herkennen. Als je tegen deze huisjes schopt storten ze in elkaar. Echte heilige huisjes blijven staan.

Daarom is het goed om regelmatig eens tegen al je heilige huisjes te schoppen. Het werkt als een grote schoonmaak.

Dat kan in De Transparante Kerk!

Jouw bedrijf is een kerk

Jouw bedrijf is een kerk.
Er is geloof.
Er zijn overtuigingen.
Er zijn zelfs rituelen.

Als je wilt dat het soepeler gaat
doe je er verstandig aan
om naar de basis te kijken.

Je hoeft je gedachten niet te geloven.
Overtuigingen zitten vaak in de weg.
En waartoe dienen de rituelen?

Het kan gemakkelijker.
Het kan sneller.
Het kan leuker.

Als je durft te kijken.